โครงการศูนย์เสมาส่งเสริมคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562

Link Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง

โครงการศูนย์เสมาส่งเสริมคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ณ วัดสาริการาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง