โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง รองหัวหน้าค่ายย่อยที่ 1 หมู่บ้านศรีตรัง นำผู้บังคับบัญชาและกองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน” ณ บริเวณแหลมสมิหลา (สระบัวและแหลมสนอ่อน) อ.เมือง จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562
>>ภาพกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<