โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะชีวิต

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะชีวิต ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมโครงการ และบรรยาธรรม ธรรมะกับชีวิตประจำวัน โดยพระมหาโอทก อริยปคุโณ เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมภูมิ เจ้าคณะอำเภอสิเกา ณ วัดมัชฌิมภูมิ อเมือง จตรัง วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
>>พิธีเปิดและบรรยายธรรม<<
>>ถวายปัจจัยและทำควาสะอาดวัด<<

>>การบริหารจิตเดินจงกรมนั่งสมาธิ<<
>>พิธีมอบเกียรติบัตรถ่ายภาพที่ระลึก<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<