ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยงปีการศึกษา 2562

ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรังเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
>>พิธีเปิดประชุมกลุ่ม ร.ร.ทับเที่ยง<<
>>การประชุมกลุ่ม ร.ร.ทับเที่ยง<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<