โครงการพัฒนาวิชาชีพครูอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฯว21

ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพครู อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมี ดร.สำรวย ภักดี ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 รับเชิญเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
>>ภาพบรรยากาศการอบรม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<