ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 4/2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประชุมครู<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<