พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลตรังประจำปีการศึกษา 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานพิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณสนามเอนกประสงค์ หน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
>>ไฟล์ที่1พิธีไหว้ครูปี2562<<
>>ไฟล์ที่2พิธีไหว้ครูปี2562<<
>>ไฟล์ที่3พิธีไหว้ครูปี2562<<
>>ไฟล์ที่4พิธีไหว้ครูปี2562<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<