โรงเรียนอนุบาลตรังซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีซ้อมพิธีไหว้ครู ณ บริเวณหน้าเสาธง และห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคาร และวันพุธที่ 28-29 พฤษภาคม 2562
>>ภาพพิธีซ้อมไหว้ครูปี2562<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<