ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลตรัง ครั้งที่ 3/2562

นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าของบริษัทโตโยต้าเมืองตรัง จำกัด ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานและดำเนินการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
>>ภาพการประชุมกรรมการฯครั้งที่3/62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<