โรงเรียนอนุบาลตรังโปรแกรมMEPเปิดคอร์สปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นป.1/6 ปีการศึกษา 2562

คุณครูสุทธีนี บุญรัตน์ ครูหัวหน้าโครงการพิเศษการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการเปิดคอร์สปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นป.1/6 ประจำปีการศึกษา 2562
>>ภาพนักเรียนป.1/6MEPปี62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<