ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการ นางสุมน ไชยเสนีย์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการและนางสาวสุวรรณี จำปา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (นาโต๊ะหมิง) กรรมการ การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางยินดี คงพูล ครู ชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<