คณะผู้บริหารเครือข่ายสองเกาะ อ.ปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต 2 ศึกษาดูงาน

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรง เรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่ายสองเกาะ อ.ปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต 2 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยการนำของนายวิโรจน์ จงสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะหมาก อ.ปากพะยูน สพป.พัทลุงเขต 2 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
>>ภาพการต้อนรับการศึกษาดูงาน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<