การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ 2562

นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย “เก็บดาวมาฝากเธอ”  ปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.171 โรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562
>>พิธีเปิดการอบรมสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1<<
>>บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 1<<
>>บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 2<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<