พิธีสรงน้ำพระพุทธนราภิบาลพระพุทธรูปประจำโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธนราภิบาลซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2562 เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะมาถึงปีนี้ ณ มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
>>ภาพพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<