การแข่งขันกีฬาอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้”อนุบาลประสานใจครั้งที่ 15″ ประจำปี 2562

นายสัมฤทธิ์ เลียงประเสริฐ์ นายกอบจ.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ “อนุบาลประสานใจครั้งที่ 15” ประจำปี 2562 โดยมีนายสุทธิ สายสุนีย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสตูล กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาครูอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ “อนุบาลประสานใจครั้งที่ 15” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ อ.เมือง จ.สตูล วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
>>คณะครูอนุบาลตรังเดินทางสู่สตูล<<
>>ไฟล์ที่1งานเลี้ยงต้อนรับอนุบาล14จังหวัด<<
>>ไฟล์ที่2งานเลี้ยงต้อนรับอนุบาล14จังหวัด<<
>>ไฟล์ที่1พิธีเปิดการแข่งขันอนุบาลประสานใจ15<<
>>ไฟล์ที่2การแข่งขันอนุบาลประสานใจ15<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<