ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอนุบาลประสานใจการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
>>ภาพบรยากาศการประชุม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<