ประชุมคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิ์ผลทางการปฎิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิ์ผลทางการปฎิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 
>>ภาพการประชุมผอ.สถานศึกษาใหม่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<