พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในพิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
>>พธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน<<
>>พิธีอำลาคุณครูของนักเรียนป.6<<
>>ครูนนักเรียนร่วมรับประทานอาหาร<<
>>ครูนักเรียนถ่ายภาพร่วมที่รัลึก<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<