โรงเรียนอนุบาลตรังคณะครูนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2561 ซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน

โรงเรียนอนุบาลตรังโดยคณะครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนชั้นป.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ป.6 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
>>ภาพพิธีซ้อมพิธีอำลาสถาบัน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<