ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร.ร.บ้านบางมวง สพป.พัทลุง เขต 2 ศึกษาดูงาน

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร.ร.บ้านบางมวง อำภอปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต 2 โอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังาครที่ 19 มีนาคม 2562
>>ภาพบรยากาศการศึกษาดูงาน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<