ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานในการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
>>ภาพประชุมผู้ปกครองอ.2และอ.3<<
>>รงเรียนอนุบาลตรัง<<