ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง น.ส.มาลัยรัตน์ สุขกาว และนายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมกันดำเนิการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
>>ภาพการประชุมครูและบุคลากรฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<