นายสนทยา ภักดีวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561