นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562