พิธีหน้าแถว เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร

พิธีหน้าแถว เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร