โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน โดยดำเนินการสอบปฎิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการคัดเลือกลูกจ้าง<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<