รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศแนวปฎิบัติการรับนักเรียนสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
>>ภาพบรรยากาศการรับสมัคร<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<