เปิดโลกวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง(ABT World Class Standard Open House 2019)

นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให่้เกียรติเป็นประธานงานเปิดโลกวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง(ABT World Class Standard Open House 2019) โรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแลกเปลัี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน ให้นักเรียนมีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษ นำเสนอผลงานนักเรียนและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
>>ไฟล์ที่1ภาคเช้าพิธีเปิด Open House 2019<<
>>ไฟล์ที่2ภาคเช้าพิธีเปิด Open House 2019<<
>>ไฟล์ที่3ภาคบ่ายพิธีเปิดOpen House 2019<<
>>ไฟล์ที่4เปิดโลกวิชาการOpen House 2019<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<