งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและยุวกาชาดกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปีการศึกษา 2561

นายฐโชตณัฎฐ์ ขวัญเมือง  ผอ.โรงเรียนบ้านนาป้อ ประธานกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและยุวกาชาดกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562
>>พิธีเปิดกองลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด<<
>>ซักซ้อมกิจกรรมรอบกองไฟ<<
>>กิจกรรมฐานการเรียนรู้วันที่2<<
>>พิธีเปิดปิดกิจกรรมรอบกองไฟ<<
>>พิธีปิดกองลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<