กิจกรรม Mini English Program Open House in Trang

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) โรงเรียนอนุบาลตรัง จัดกิจกรรม Mini English Program Open House in Trang ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
>>ไฟล์ที่1ภาพกิจกรรมProgram Open MEP<<
>>ไฟล์ที่2ภาพกิจกรรมProgram Open MEP<<
>>ไฟล์ที่3ภาพกิจกรรมProgram Open MEP<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<