ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิวาห์ใต้สมุทร ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ และน.ส.มาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมครูผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทร ประจำปี 2562 โดยหอการค้า จ.ตรัง ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
>>ภาพการประชุมคณะกรรมการ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<