พิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านประจำห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนยอดนักอ่านประจำห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณหน้าแถว โรงเรียบนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
>>ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<