กิจกรรมค่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังื ประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ สวนทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
>>ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัย<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<