กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 25 และวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
>>ภาพกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<