กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562
>>ภาพกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<