ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่1/2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 232 มกราคม 2562
>>ภาพการประชุมครูทั้งหมด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<