กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดตรัง

นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานกล่าวเปิดงานวันครูครั้งที่ 63 ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดตรัง ตามสโลแกนที่ว่า “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง” และคำขวัญวันครู ปี พ.ศ.2562 “ครูดี ศิยษ์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562
>>ภาพพิธีกรรมงานวันครูปี2562<
>>พิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นวันครู62<<
>>ภาพที่ระลึกแสดงความยินดีครูผู้สอนดีเด่น<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<