ผู้บริหาร ครูประจำชั้น ครูประจำวิชาและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ร่วมถ่ายภาพหมู่

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ครูประจำชั้น ครูประจำวิชาชั้น ป.6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมถ่ายภาพหมู่ของแต่ละห้องเรียน จำนวน 6 ห้องเรียน เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
>>รวมภาพหมู่ครูและนักเรียนป.6ปี61<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง
<<