สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ให้ความรู้แก่นักเรียน ป.5/1 เรื่องโรคเรื้อน

สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ให้ความรู้แก่นักเรียน ป.5/1 เรื่องโรคเรื้อน

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง  วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562