พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (ภาคใต้) ภายใต้แนวคิด “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน”

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด  “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน” และเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โดยมีนางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และนายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  กล่าวรายงาน  นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการครูเข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
>>วิดีโอพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมทั้งหมดที่นี่<< 

>>รวมภาพพิธีเปิดงานทั้งหมด<<
>>ชุดการแสดงพิธีเปิดงานทั้งหมด<<
>>มอบของที่ระลึกแก่ผอ.เขตมอบธงเจ้าภาพปีหน้า<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<