การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2561

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการนำเสนอการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรัง ในการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD หัวข้อ ถอดรหัสระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561
>>การสัมมนา IQA AWARD<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<