การประเมินผลการปฎิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่ 4

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการการประเมินผลการปฎิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 1).น.ส.วรัญญา ช่วยพิชัย 2).น.ส.นารีรัตน์ สิทธิชัย และ 3).น.ส.ชนากานต์ เขียวจีน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<