การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD วันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ.2562

การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD “ถอดรหัสระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา”

ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

Download ภาพจาก Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง  คลิก