กิจกรรมงานเลี้ยงสังสันต์ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสันต์ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง ณ เวทีห้องประชุมใหญ่โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
>>ไฟล์1ส่งท้ายปีเก่า61ต้อนรับปีใหม่62<<
>>ไฟล์2ส่งท้ายปีเก่า61ต้อนรับปีใหม่62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<