กิจกรรมศึกษาดูงานโปรแกรมพิเศษ English Program (EP)

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวตอนรับคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อ.เมือง จ.ชุมพร ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานโปรแกรมพิเศษการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Program (EP) ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
>>ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<