ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินและครูผู้ควบคุมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสิน ครูผู้ควบคุมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
>>ภาพประชุมกรรมการภาษาต่างประเทศ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<