ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 3 ปีการศึกษ่า 2561

นายพิชัย มะนะสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการและเจ้าของบริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่3/2561 ณ ห้อง Resource Center วันอังคารที่ 27 พ.ย.2561
>>ภาพบรรยากาศการประชุม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<