โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561

โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Education Test) สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ โดยพี่ชัวร์ วิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
>>ภาพบรรยากาศกวดวิชาทั้งหมด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<