พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนทับเทียง ครั้งที่ 68 ปี 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561  “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กใต้
นวัตถกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน”
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนวัดควนวิเศษ 

>>ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<