พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2561

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ภาพจาก facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง  คลิก